Veelgestelde vragen over de opstalverzekering

Is een opstalverzekering verplicht?
Moet ik een aparte glasverzekering afsluiten?
Waterschade, wat dekt mijn opstalverzekering?
Hoe wordt de herbouwwaarde vastgesteld voor de opstalverzekering?

Veelgestelde vragen over de inboedelverzekering

Eigen risico inboedelverzekering?
Kiezen voor vrijwillig eigen risico?
Inboedelverzekering en je leeftijd?
Dekt de inboedelverzekering schade aan mijn smartphone?
Wat is het verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde bij de inboedelverzekering?

Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheidsverzekering

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?
Zijn mijn huisdieren meeverzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?
Voor welk bedrag ben ik verzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

 

 

Veelgestelde vragen over de opstalverzekering

Is een opstalverzekering verplicht?

Op deze vraag krijg je een dubbel antwoord: ja en nee!

Om te beginnen met de ‘nee’: er is geen wettelijke verplichting om je huis te verzekeren. Er is geen overheidsinstantie die controleert of je een opstalverzekering hebt. Je wordt dus ook niet door zo’n instantie aangesproken als je niet verzekerd bent, zoals dat wel is bij de WA-autoverzekering en de basis-zorgverzekering.

Hoezo dan ook ‘ja’? Als je een eigen woning hebt, heb je hoogstwaarschijnlijk ook een hypotheek. Het geld dat je geleend hebt van de bank om je huis te kopen, wil de bank graag ooit terugzien. Daarvoor heeft de bank met jou afspraken gemaakt. Kom je die afspraken niet na, dan heeft de bank het recht van hypotheek. Dat betekent dat de bank jouw huis mag verkopen om haar geld terug te krijgen. Jouw huis is het onderpand voor de lening, de zekerheid van de bank.

Die zekerheid ziet de bank natuurlijk niet graag in vlammen opgaan. Als jouw huis helemaal afbrandt, heb jij geen dak meer boven je hoofd. Maar nog wel een enorme schuld bij de bank. Een schuld, die nog wel terugbetaald moet worden. Alleen kan de bank van een kale kip niet plukken. Daarom verplichten de bank waar jij je hypotheek afsluit jou om een opstalverzekering af te sluiten. Zodat er geld is waarmee de woning opnieuw gebouwd kan worden. Of, als je dat niet zou doen, om de hypotheek mee af te lossen.

 

 

Moet ik een aparte glasverzekering afsluiten?

Of een aparte glasverzekering nodig is, hangt in eerste instantie af van de voorwaarden van uw opstalverzekering. Vaak is glas gewoon meeverzekerd op deze polis. Controleer dit wel goed, en kijk dan ook meteen wat voor dekking dat is.

Heb je speciaal glas, dan kan het zijn dat de standaarddekking uit de opstalverzekering niet voldoende is. Dubbel glas is meestal wel standaard. Maar extra dik glas bijvoorbeeld niet, net als bewerkt glas of grote oppervlakten. Dan is het zeker zinvol om naar een aparte glasverzekering te kijken.

De glasverzekering is sowieso alleen bedoeld voor glas dat bedoeld is om licht door te laten. Het glas van een aquarium valt er bijvoorbeeld niet onder, spiegels ook niet.

Niet alleen woningeigenaren hebben belang bij een glasverzekering. Ook voor huurders kan dit van toepassing zijn. In de huurovereenkomst staat of een kapot raam voor rekening van de huurder komt, of dat de verhuurder dit betaalt. Moet jij als huurder betalen, dan kun je dit risico vaak meeverzekeren op de inboedelverzekering. Kan dat niet, dan is een losse glasverzekering de oplossing.

 

 

Waterschade, wat dekt mijn opstalverzekering?

Met een opstalverzekering ben je verzekerd voor de schade aan zaken die vastzitten in en aan de woning. Bijvoorbeeld voor schade aan het dak of een muur. Maar ook schade aan leidingen of een centrale verwarming. Bij koopwoningen is een opstalverzekering afsluiten verplicht. Hypotheekverstrekkers eisen namelijk dat je een opstalverzekering afsluit. In het geval van een huurwoning dient de eigenaar van de woning (de verhuurder) de opstalverzekering af te sluiten. Mocht er schade aan de woning ontstaan door bijvoorbeeld brand, storm, inbraak, dan is deze schade namelijk voor rekening van de verhuurder.

Welke soorten dekkingen zijn er?
Er zijn verschillende soorten opstalverzekeringen en er zijn grote verschillen tussen verzekeraars. De meeste verzekeringen onderscheiden drie oorzaken van waterschade:

schade door neerslag;
schade door indirecte neerslag;
schade ontstaan door leidingwater.

Wat wordt er gedekt bij schade door neerslag en indirecte neerslag?
Waterschade door neerslag wordt gedekt door de opstalverzekering. Neerslag als regen, hagel, sneeuw of smeltwater. De neerslag moet wel onvoorzien de woning zijn binnengekomen. Wanneer water de woning is binnengedrongen door overlopen van sloten of grachten ten gevolge van hevige neerslag dan wordt dit indirecte neerslag genoemd. Bij een allrisk verzekering is deze schade ook gedekt. Waterschade door een dijkdoorbraak of overstroming van rivieren of overstromingen vanuit zee wordt nooit gedekt.

Wat wordt er gedekt bij schade door een gesprongen leiding?
Schade als gevolg van een gesprongen leiding wordt gedekt indien deze is ontstaan door één van de volgende oorzaken:

Water uit de centrale verwarming, waterleiding of daarop aangesloten installaties
Het kapotvriezen van de cv- of waterleidingbuizen

De schade moet wel onvoorzien zijn. Wanneer je bijvoorbeeld de waterleiding bent vergeten af te tappen en de waterleiding stuk vriest, dan wordt de schade niet gedekt door de opstalverzekeraar.

 

 

Wat is het verschil tussen een natura- en een restitutiepolis?

Als je een basisverzekering afsluit dan kan je kiezen voor een naturapolis of een restitutiepolis. Een combinatie tussen deze 2 polissen is ook mogelijk. Zorgverzekeraars sluiten contracten af met zorgaanbieders.
Bij een naturapolis kies je voor een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. De zorgkosten worden dan direct door de zorgverzekeraar betaald. Als je toch besluit om gebruik te maken van een ander zorgaanbieder, dan moet je rekening houden dat je de rekening eerst zelf betaalt en ook geen volledige vergoeding krijgt.
Bij een restitutiepolis kies je zelf een zorgaanbieder. Het is dan mogelijk dat je de rekening eerst zelf moet voorschieten. Deze rekening kan je daarna declareren bij de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar een overeenkomst met de zorgaanbieder heeft, dan hoef je de rekening niet voor te schieten.

 

 

Hoe wordt de herbouwwaarde vastgesteld voor de opstalverzekering?

Bij het verzekeren van een huis moet er een herbouwwaarde worden vastgesteld. Dit bedrag is de verzekerde som en bepaalt mede de hoogte van de premie. Vaak wordt gedacht dat de aankoopprijs gelijk kan worden gesteld aan de herbouwwaarde. Dit is niet het geval, immers de grondprijs valt hier buiten.

Wat kost het om een huis volledig te herbouwen?
Deze vraag staat centraal bij het bepalen van het verzekerd bedrag voor de opstalverzekering. Een huis voor een te laag bedrag verzekeren zorgt voor onderverzekering. Vaak wordt gedacht dat een te laag verzekerd bedrag alleen invloed heeft bij een zeer grote schade, maar dat is niet het geval. Ook bij een kleine schade wordt er gekeken of het huis voor het juiste bedrag verzekerd is. Als het huis voor een te laag bedrag verzekerd is, wordt er naar verhouding uitgekeerd.

Hoe werkt een herbouwwaardemeter?
Aan de hand van een aantal vragen over het huis wordt er een schatting gemaakt van de herbouwwaarde. De hoogte van het bedrag wordt onder andere bepaald door de oppervlakte en inhoud van het huis, het type en het bouwjaar van het huis. Door de meters te vermenigvuldigen met een vastgesteld bedrag komt er een verzekerd bedrag uit de berekening.

Veelgestelde vragen over de inboedelverzekering

 

 

Eigen risico inboedelverzekering?

Het eigen risico bij de inboedelverzekering is het bedrag dat je zelf dient te betalen in geval van schade. Inboedelverzekeraars hanteren vaak een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico. Het eigen risico zorgt ervoor dat je een deel van de schade zelf dient te betalen. Voordeel is echter wel dat je hierdoor korting krijgt op de premie van de inboedelverzekering. Daarnaast zijn er een aantal mogelijkheden om het eigen risico te verlagen door bijvoorbeeld inbraakpreventie of het eigen risico af te kopen.

Verplicht eigen risico
Er zijn een aantal inboedelverzekeraars die het verplichten een eigen risico te nemen. Dit is overigens vaak een laag bedrag, bijvoorbeeld 50 tot 150 euro. Verzekeraars verplichten een eigen risico vaak om te voorkomen dat je iedere kleine schade claimt. Afhandeling van dergelijke claims kosten verzekeraars namelijk veel tijd en geld. Daarnaast verwachten verzekeraars dat je, door het betalen van een eigen risico, zuiniger omgaat met je spullen. Hierdoor hoeft de verzekeraar minder vaak schade te vergoeden.

Bijna alle inboedelverzekeraars verplichten een eigen risico in geval van schade door diefstal en inbraak. Het eigen risico verschilt per schadegebeurtenis en staat vermeld in de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering. Dit bedrag ligt in grotere steden vaak hoger. De kans op schade door diefstal of inbraak is daar namelijk hoger. Denk daarbij aan steden, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Vrijwillig eigen risico
Het is bij sommige inboedelverzekeraars ook mogelijk te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen uit bedragen die variëren van 100 tot 450 euro per schade. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie van de inboedelverzekering. Let er wel op dat je bij iedere schade opnieuw dit eigen risico betaalt.

In geval van schade betaal je of het vrijwillig eigen risico of het verplicht eigen risico. Je betaalt dus nooit voor beide, het hoogste bedrag telt. Voorbeeld: je hebt een vrijwillig eigen risico van 250 euro en een verplicht eigen risico van 50 euro. Je betaalt dan 250 euro vrijwillig eigen risico per gebeurtenis. Er zijn ook verzekeraars welke geen eigen risico rekenen voor de eerste schade, maar bij elke volgende schade wel.

 

 

Betaal ik minder premie als ik mijn eigen risico verhoog?

Je kan het eigen risico verhogen tot maximaal € 500 bovenop de verplichte eigen risico van € 385. Met een verhoogde eigen risico betaal je minder premie. Maar als je ziek wordt en medische zorg nodig hebt, dan betaal je eerst zelf het bedrag dat je aan eigen risico hebt gekozen.

 

 

Kiezen voor vrijwillig eigen risico?

Wel of geen eigen risico?
Bij de keuze voor wel of geen eigen risico is het belangrijk af te wegen of de hogere premie lager is dan het geld dat je uitspaart door geen eigen risico te hoeven betalen. Het hangt dus met name af van; hoe vaak je schade claimt en hoe hoog het schadebedrag is. Dit verschilt per persoon en is nooit van tevoren te bepalen. Kijk daarom naar je eigen schadeverleden en ga na hoe vaak en voor hoeveel je gemiddeld schade hebt geclaimd.

 

 

Inboedelverzekering en je leeftijd?

Wanneer je een inboedelverzekering afsluit vragen verzekeraars of je een inboedelwaardemeter wil invullen. Met deze inboedelwaardemeter krijg je een garantie voor onderverzekering. Deze garantie is 5 jaar geldig. Na 5 jaar wordt er weer gevraagd om deze in te vullen.

Een vraag op de inboedelwaardemeter is in welke categorie de leeftijd van de hoofdkostwinner valt. De reden dat ze dit doen, is omdat de leeftijd wat zegt over de levensfase waar je je momenteel in bevindt en daarmee dus ook iets over de waarde van je inboedel. Op deze manier betaal je nooit teveel voor je inboedelverzekering.

Inboedelverzekering afsluiten? Vergelijk dan diverse verzekeraars op Verzekeringen.com en kies direct de inboedelverzekering die bij jouw situatie past.

 

 

Dekt de inboedelverzekering schade aan mijn smartphone?

Dekking inboedelverzekering
Veel mensen hebben een inboedelverzekering met (extra) uitgebreide verzekeringsvoorwaarden, deze verzekering biedt bijvoorbeeld dekking voor brand en diefstal wanneer de smartphone in de woning aanwezig is. Daarmee zijn vallen, stoten, of waterschade niet verzekerd. Toch zijn dit de meest voorkomende schades. Wanneer je deze schadegebeurtenissen verzekerd wilt hebben kun je een totaal (allrisk) verzekering afsluiten.

 

 

Wat is het verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde bij de inboedelverzekering?

De nieuwwaarde is, zoals de term al doet vermoeden, de waarde van iets wanneer het nieuw wordt aangeschaft. Wanneer de nieuwwaarde wordt uitgekeerd, kun je er een vergelijkbaar product voor terugkopen. Vaak staat in de polisvoorwaarden aangegeven wat de verzekeraar verstaat onder nieuwwaarde.

De dagwaarde is de nieuwwaarde wanneer de veroudering, slijtage en gebreken ervan zijn afgehaald. Een vergelijkbaar product kopen is dan niet mogelijk, je krijgt slechts hetgeen vergoed wat verloren is gegaan. Ook de dagwaarde staat in de polisvoorwaarden door de verzekeraar omschreven.

Het is dus van groot belang te kijken of je een uitkering op basis van de nieuw- of dagwaarde krijgt. Bij de inboedelverzekering is in principe de nieuwwaarde van de inboedel vergoed. Indien iets minder dan 40 procent van de nieuwwaarde waard is, wordt de dagwaarde vergoed. Bij elektrische apparaten kan de dagwaarde snel dalen, omdat de technische ontwikkeling daarvan erg snel gaat.

Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheidsverzekering

 

 

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee, een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is niet wettelijk verplicht. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, ook wel AVP genoemd, verzeker je jezelf tegen de financiële gevolgen van schade aan derden waarvoor jij aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld wanneer je per ongeluk een vaas omstoot bij de buren of iemand raakt gewond door jouw schuld. Niet alleen schade die door jou veroorzaakt is, is verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering. Ook overige gezinsleden zoals je partner, kinderen en huisdieren zijn vaak standaard meeverzekerd.

 

 

Zijn huisdieren meeverzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Huisdieren zijn meeverzekerde op de aansprakelijkheidsverzekering. Waarom? Omdat jij aansprakelijk gesteld kunt worden voor schade die je huisdier veroorzaakt.

Denk bijvoorbeeld aan een hond. Die kan spullen kapot bijten, of door het plotseling oversteken een verkeersongeluk veroorzaken. Daar kan een behoorlijke schade uit voortkomen. De benadeelde wil die schade graag verhalen en komt daarmee bij jou terecht.

 

 

Voor welk bedrag ben ik verzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Bij het afnemen van een aansprakelijkheidsverzekering geeft de verzekeraar aan of, en tussen welke verzekerde bedragen je kan kiezen. Globaal gezien geven aansprakelijkheidsverzekeraars je de keuze tussen een verzekerd bedrag van € 1.000.000 of € 2.500.000 euro. Desondanks kan dit bedrag afwijken en raden wij aan dit vooraf goed na kijken in de polisvoorwaarden.